Veletrh Úspěch pro každého žáka 2018

PROGRAM

ANOTACE

SEZNAMOVNÍK

Přehled vystavujících organizací i zúčastněných MAPů.

VÝSTUPY Z KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z DISKUZNÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN