Struktura iniciativy Úspěch pro každého žáka

Co je iniciativa Úspěch pro každého žáka

Iniciativa Úspěch pro každého žáka je otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole. Iniciativa existuje od roku 2013 a sdílí společnou vizi, hodnoty a principy.

Pracovní skupina Úspěch pro každého žáka (PS Úspěch)

Rozvoj iniciativy má na starosti Pracovní skupina Úspěch pro každého žáka (PS Úspěch). Složena je ze zástupců zakladatelských organizací (SKAV a její členské organizace, PŠÚ, MŠMT, EDUin a Centrum současného umění DOX) a partnerů iniciativy (Nadace České spořitelny a NS MAS).

Cílem pracovní skupiny je společné plánování rozvoje iniciativy Úspěch pro každého žáka a organizace páteřních akcí (konference Úspěch pro každého žáka, Setkání lídrů, Veletrh pro MAP). Členové pracovní skupiny vystupují jako odborníci na různé oblasti, ale zároveň zodpovídají za to, že jejich jednání směrem k iniciativě není v rozporu se zájmy organizací, které zastupují. Za kvalitu produkce naplánovaných aktivit zodpovídá SKAV, který zajišťuje koordinaci iniciativy. Pracovní skupina se schází jednou měsíčně a rozhoduje se na základě domluvy přítomných členů, kterou nikdo na místě nerozporuje.

Příznivci iniciativy Úspěch pro každého žáka

Iniciativa má rovněž své příznivce – organizace, které se k vizi iniciativy hlásí skrze webové stránky iniciativy. Přihlášením se k vizi iniciativy Úspěch pro každého žáka jí vyjadřují podporu, aktivně se k ní hlásí a deklarují, že se svými aktivitami snaží přispívat k jejímu naplňování. Pro příznivce ani pro iniciativu z toho nevyplývají žádné vzájemné závazky.

Přijetí mezi příznivce podléhá schválení ze strany iniciativy, a to na základě souladu s vizí iniciativy. Iniciativa nepřijímá za příznivce organizace, které zastávají a vyjadřují xenofobní, rasistické a jinak společensky nebezpečné myšlenky, popř. prokazatelně poškozují jméno iniciativy.

Koordinátor iniciativy

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV) – od roku 2013

Finanční partneři

Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. (PŠÚ) – od roku 2013

Nadace České spořitelny (NČS) – od roku 2018


Lidé v iniciativě

Vedoucí PS Úspěch a koordinátorka iniciativy

Silvie Pýchová, SKAV

Produkční manažerka

Monika Mrňávková, SKAV

Administrativní a organizační podpora

Barbora Vobořilová, SKAV

Zdeňka Andělová, SKAV


Pracovní skupina Úspěch pro každého žáka – členové jmenovitě

(k 10. 11. 2021)

SKAV: Silvie Pýchová, Monika Mrňávková, Jana Hrubá, Judita Kapicová, Vladimír Srb

SKAV, Člověk v tísni: Tomáš Habart, Petra Skalická

SKAV, JOB – spolek pro inovace: Jana Stejskalová, Petra Keprtová

SKAV, TEREZA, vzdělávací centrum: Barbora Hrdličková, Jan Smrčka

SKAV, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR): Petr Sedlák

Centrum současného umění DOX: Lucie Laitlová, Michal Kučerák, Jiří Raiterman

EDUin: Miroslav Hřebecký

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT): Vítězslav Slíva

Nadace České spořitelny (NČS): zástupce v jednání

Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS): Petr Čáp, Markéta Pošíková, Jan Machek

Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ): Pavla Šturmová (Petr Šlemenda od 9/2022), Hana Košťálová