O iniciativě Úspěch pro každého žáka

Jsme otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole.

Od konference Úspěch pro každého žáka, která proběhla v květnu 2014, spolupracujeme na naplnění společné vize.

Vize

(Text vize KE STAŽENÍ)

Naše vize je, že každý žák denně ve škole zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě.

Naše cíle – Chceme se společně vytrvale učit
  • Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.
  • Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.
  • Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.
Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme
Naše aktivity
  • Hlásíme se k cílům a hodnotám vize – každý ve svých vlastních aktivitách a projektech.
  • Své aktivity a projekty vyhodnocujeme s ohledem na cíle a hodnoty vize.
  • Sdílíme konkrétní zkušenosti a společně se vzděláváme.
  • Účastníme se „páteřních aktivit“ (roční konference a setkání lídrů organizací).
  • Kdokoli z nás organizuje nové (i společné) projekty zaměřené na cíle vize.