Překlady

Hluboké učení (Deep learning) a 6 globálních kompetencí podle Michaela Fullana


Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka 2021 představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa. Z jejich zkušeností a řady výzkumů vyplývá, že dochází k proměně role (nejen těchto) škol. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci, a začíná být místem, kde se tvoří budoucnost. Školy se stávají hybateli změn, prostorem, kde lze řešit skutečné problémy dneška.” O kterých kompetencích Michael Fullan a jeho tým tedy mluví? Jedná se o rozvíjení charakteru, občanství, komunikaci, kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci a kreativitu. 


Překlad zajistila Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) za finanční podpory Nadace České spořitelny.

Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky

Přepis vystoupení Michaela Fullana na konferenci Úspěch pro každého žáka 2021.


Michael Fullan

Překlad: Kateřina Ešnerová
Rok vydání: 2021

Profesor Michael Fullan z Kanady byl hlavním řečníkem konference Úspěch pro každého žáka v roce 2021. Toto je přepis jeho hlavního vystoupení v češtině.

Představuje v něm pohled na systémové změny ve vzdělávání a učení žáků, přičemž vychází ze své dlouholeté praxe coby vládní konzultant hned v několika zemích. Fullan věří, že pandemie je příležitostí k reflexi vzdělávacích systémů: “Hlavním cílem není jen přežít covid, byť i to je důležité, ale také dopracovat se k výrazně lepšímu systému.”

Přednášku rozdělil do dvou tematických kategorií: První kategorie jsou obecnější úvahy o kultuře změn (jak zavádět a realizovat změny co nejefektivněji, jak se ve vzdělávacím systému učit, jak se učit v rámci školy, jak se školy učí od sebe navzájem, jaký je vztah mezi strategiemi a jejich realizací na místní úrovni). Druhá tematická část se věnuje hlubokému učení, tedy novému přístupu k učení jako takovému, kde jde o propojení globálních kompetencí a akademických znalostí. “Já si myslím, že náš model kompetencí, i ten váš, bude ku prospěchu jednotlivým studentům, ale zároveň i zásadním způsobem posílí důvěru ve společnosti. A to je úloha vzdělávání. Dnes i do budoucna,” vybídnul v závěru své přednášky.

CELÝ PŘEPIS ZDE


Překlad zajistila Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v roce 2021, za finanční podpory Nadace České spořitelny.

Vedení ke spolupracující profesionalitě

Od neformální výměny zkušeností učitelů ke spolupráci s maximálním dopadem na učení žáků.

Andy Hargreaves
Michael T. O’Connor

Překlad: Jan Bružeňák a Sabina Poláková
Rok vydání: 2020

Překlad vydala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v roce 2020, za finanční podpory Nadace České spořitelny.


Vedení ze středu (Leading from the Middle)

Andy Hargreaves a Mel Ainscow

Překlad: Sabina Poláková
Rok vydání: 2020

Překlad vydala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v květnu 2020, za finanční podpory Nadace České spořitelny.

Proč právě tento text?

Potřeba koncentrace odborných kapacit v územích a zavádění středního článku podpory školám je zmiňována jako jedna z priorit v materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+, který slouží jako podklad pro přípravu Strategie 2030+. Co si pod “středním článkem” vedení škol představit a jaké způsoby jeho zavedení se ukázaly jako účinné v zahraničí, pojednává překlad textu Andyho Hargreavese a Mela Ainscowa.

Celosvětově uznávaný odborník na vzdělávání, prof. Andy Hargreaves, je také řečníkem pozvaným na již tradiční konferenci ke vzdělávací politice Úspěch pro každého žáka 2020.


Kolektivní dopad

John Kania a Mark Kramer

Překlad: Sabina Poláková
Rok vydání: 2019

 


Kolektivní dopad: Vhodný nástroj pro zlepšení vzdělávacích výsledků v České republice?

Mark Cabaj

Překlad: Eva Ullrichová
Rok vydání: 2019

Prezentace z workshopu k principům kolektivního dopadu s kanadským odborníkem Markem Cabajem, který se uskutečnil 20. 6. 2019 v Národní technické knihovně v Praze.