Zakladatelé a partneři

V čem vidí hodnotu iniciativy Úspěch pro každého žáka zakladatelé iniciativy:

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání

Iniciativa Úspěch pro každého žáka nabízí vizi, se kterou je možné se identifikovat a dlouhodobě se k ní vztahovat. Členské organizace SKAV patří mezi ty, kdo se k této vizi hlásí a snaží se přispívat k jejímu naplňování. Osobně si vážím toho, že tato iniciativa připomíná důvod, proč se vzděláváním zabýváme – žáka, a usiluje o to, aby ti, kdo rozvíjejí přístupy zaměřené na rozvoj potenciálu dětí a mladých lidí, byli v pravidelném kontaktu, měli příležitost svoje zkušenosti sdílet a vzájemně se od sebe učit. Rychlé tempo vývoje společnosti nám neumožňuje tzv. usnout na vavřínech a iniciativa Úspěch pro každého žáka vznikla právě proto, abychom nepřestávali hledat způsoby, jak přistupovat ke vzdělávání, a pravidelně vyhodnocovali, zda má naše působení pozitivní dopad na každého žáka.

Vladimír Srb

V letech 2010–2017 ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Iniciativa již několik let rozvíjí to nejdůležitější, o čem ve veřejném vzdělávání jde: odhodlání zaměřovat se na úspěch každého dítěte ve třídě a na vytváření vhodných podmínek přímo ve školách. Podporuje sdílení konkrétních praktických zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi – například, jak fungují inspirativní školy, jak se dá rozvíjet vzájemné učení mezi učiteli, jak co nejlépe vyučovat, aby žáci četli, psali nebo počítali naplno a s radostí. Iniciativa neformálně propojuje lidi, kteří chtějí ve své organizaci a ve vzdělávacím systému působit jako lídři zaměření na úspěch každého žáka.

Zdeněk Slejška

bývalý výkonný ředitel EDUin

Hodnotu iniciativy za sebe vidím ve třech věcech. Za prvé se jedná o úsilí více organizací, nikoli jedné, která táhne ostatní. Sdružené organizace se shodují na směru působení a hledají optimální podobu práce, která bude naplňovat smysl. Za druhé je to pro mě výjimečná zkušenost učení se navzájem od sebe. Neumíme to, ale hledáme, a to je svým způsobem vzrušující. A za třetí je to společenství velmi inspirativních a zapálených lidí, kteří jsou ochotni se vzájemně podporovat a učit.

Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX

Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

Podle našeho názoru představují primární hodnotu iniciativy Úspěch pro každého žáka lidé, kteří ji tvoří. Pro nás jako instituci je to velká příležitost a zkušenost učit se dělat aktivity pro současnou generaci žáků všeho druhu ještě lepšími. Idea vzdělávací komunity je pak bezpochyby druhou hodnotou, kterou bychom chtěli zdůraznit. Vzdělávání je klíčovým prvkem stavebnice, které familiárně říkáme „náš svět“ a která udržuje celý systém v chodu. Bez vzdělání budeme mít jen těžko přehled o jeho aktuálním stavu, protože vzdělání není jenom o pobytu ve škole, ale především o chuti poznávat další a nové věci i rozvíjet sebe a své okolí.

Zakladatelé

Finanční partneři

Děkujeme našim partnerům za poskytnutou podporu.

Mediální partneři