Příznivec

Název organizace
Centrum současného umění DOX
Jméno
Jiří
Příjmení
Raiterman
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naším cílem je představovat současné umění v kontextu témat, která mění náš svět. Potenciál takového umění následně využíváme v oblasti formálního a neformálního vzdělávání.