Rozhovory v Řízení školy

Od března 2018 má iniciativa Úspěch svou rubriku v časopise Řízení školy

Přinášíme v ní rozhovory s klíčovými lidmi, kteří svou činností naplňují vizi úspěchu pro každého žáka a vnášejí do ní inspirativní myšlenky.

1. 6. 2021
Je důležité vidět každého žáka a jeho potřeby
Eva Hansson Böhm

5. 4. 2021
Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání
Dana Moree

8. 2. 2021
Jak zlepšovat vzdělávací systémy přístupem “vedení ze středu” (Leading from the Middle) – přepis vystoupení Andyho Hargreavese na konferenci 3. 11. 2020
Andy Hargreaves

31. 10. 2020
Emancipace žáků i pedagogů je pro nás klíčová
Kristýna Hrubanová

15. 9. 2020
Cílem školy by mělo být odkrýt potenciál dětí a mladých lidí a dát jim možnost se realizovat
Tomáš Vokáč

23. 6. 2020
Inkluze je zrcadlem, které nám ukazuje, kde ještě máme v systému rezervy 
Klára Laurenčíková

15. 5. 2020
Škola má být připravená na jakékoliv dítě 
Iveta Pasáková

29. 4. 2020
Učitelé a ředitelé si zaslouží maximální podporu a péči 
Martin Kozel

3. 3. 2020
Konference Úspěch pro každého žáka jako příležitost sladit své vzdělávací noty 
Silvie Pýchová

26. 2. 2020
Učitelé potřebují lepší přípravu, tak ji pomáháme měnit 
Tomáš Čakloš

14. 10. 2019
Úspěch českého žáka závisí na jeho startovní čáře 
Tomáš Habart

4. 10. 2019
Každý žák může zažít dějepis jako smysluplně strávený čas 
Vojtěch Ripka 

24. 9. 2019
Fyzika má sloužit tomu, aby se děti chtěly učit objevovat svět kolem sebe 
Irena Dvořáková

23. 5. 2019
Do každé třídy potřebujeme pozitivně naladěného učitele, který svou práci dělá rád 
Petra Mazancová

14. 5. 2019
Děti se potřebují naučit ovládat technologie, aby jimi nebyly ovládány
Bořivoj Brdička 

5. 4. 2019
Učitel musí mít komplexní paletu kompetencí jako málokterá jiná profese 
Tomáš Zatloukal 

17. 1. 2019
Klíčem jsou motivovaní a plně kompetentní učitelé 
Ferdinand Hrdlička

12. 11. 2018
V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně 
Johanna Wahlman

16. 6. 2018
Každý si může klást vědecké otázky o přírodě 
Petr Daniš

31. 5. 2018
Vnášet pluralitnější pohled na téma a na sebe samého
Jiří Raiterman

25. 4. 2018
Věříme v úspěch každého žáka, učitele i ředitele 
Jana Stejskalová 

27. 3. 2018
Centrem učitelova rozvoje musí být žák 
Hana Košťálová