Rozhovory v Řízení školy

Od března 2018 má iniciativa Úspěch svou rubriku v časopise Řízení školy

Přinášíme v ní rozhovory s klíčovými lidmi, kteří svou činností naplňují vizi úspěchu pro každého žáka a vnášejí do ní inspirativní myšlenky.

8. 2. 2021
Jak zlepšovat vzdělávací systémy přístupem “vedení ze středu” (Leading from the Middle) – přepis vystoupení Andyho Hargreavese na konferenci 3. 11. 2020
Andy Hargreaves

27. 3. 2018
Centrem učitelova rozvoje musí být žák 
Hana Košťálová