Příznivec

Název organizace
Stálá konference asociací ve vzdělávání
Jméno
Silvie
Příjmení
Pýchová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) sdružuje 17 neziskových organizací působících ve vzdělávání. SKAV je iniciátorem této vize a společně s dalšími partnerskými organizacemi hodlá tuto myšlenku i nadále podporovat a šířit skrze své aktivity.