Příznivec

Název organizace
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
Jméno
Ilona
Příjmení
Urbanová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naším posláním je pomáhat veřejným základním školám zvyšovat kvalitu výuky, aby každé dítě mohlo zažít svůj školní úspěch. Vytváříme síť škol, které se učí od sebe navzájem a sdílejí své zkušenosti s dalšími školami ve svém kraji. Spolupracujeme s 860 pedagogy a jejich prostřednictvím podporujeme přes 9 500 žáků. Projekt iniciovala a finančně jej podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. Realizaci zajišťuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.