Příznivec

Název organizace
EDUin, o.p.s.
Jméno
Miroslav
Příjmení
Hřebecký
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
EDUin je obecně prospěšná společnost, která usiluje o to, aby se téma vzdělávání stalo celospolečenským tématem. Proto: pravidelně informujeme o všem novém v oblasti vzdělávání, usnadňujeme komunikaci mezi medii a odbornou veřejností, podněcujeme celospolečenskou diskusi o otázkách efektivity a kvality vzdělávání, propojujeme odborníky z různých oborů a zájemce o problematiku z laické veřejnosti, přibližujeme závěry výzkumů a analýz zabývajících se školstvím a vzděláváním.