Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Jak se mění požadavky na pracovníky v posledních letech? Dají se předpovídat trendy do budoucna? Podle čeho v současné době vybírají firmy nové lidi? Jakým vzděláváním procházejí současní zaměstnanci v soukromém sektoru? V panelu zasedli Milena Jabůrková (IBM, Svaz průmyslu a dopravy),Lumír Al-Dabagh, (Beneš a Lát), …

Číst více »

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme standard učitele? – videozáznam k dispozici

Diskuze z kulatého stolu, která proběhla 21. 5. 2015 v ZŠ Vodičkova, Praha 1, je k dispozici na videozáznamu. U kulatého stolu diskutovali: A. Doubková (Asociace pedagogů ZŠ), O. Králová (ZŠ Kunratice), J. Kuhn (Gymnázium Nymburk, Asociace ředitelů gymnázií), D. Růžičková (NÚV),  J. Šenkyříková (ZŠ Angel), V. Víška (PedF UHK, Asociace děkanů PedF). Více informací ke kulatým …

Číst více »

Výstupy z konference Úspěch pro každého žáka 2015 zveřejněny

Konference Úspěch pro každého žáka 2015 je za námi a pokud jste ji letos propásli, můžete se na ni podívat skrze výstupy, které jsou nyní zveřejněny na www.ucimekvalitne.cz. Najdete zde videozáznamy všech řečníků i s jejich prezentacemi, fotografie i články, které o konferenci byly napsány. Kromě toho jsou zde i další materiály, které na konferenci …

Číst více »

Desatero o vzdělávání

Stálá konference asociací ve vzdělávání představila u příležitosti konference Úspěch pro každého žáka 2015 poprvé své Desatero o vzdělávání. Desatero je soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a svými aktivitami usilují o jejich naplňování. Zdroj: www.skav.cz 

Březnový kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání

Shrnutí z kulatého stolu publikuje EDUin o. p. s. na svých stránkách ZDE. Kulatý stůl se uskutečnil 19. března 2015 se v Praze v ZŠ Vodičkova.  Účastníky panelové diskuze byli: • Petra Boháčková (ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9) • Bořivoj Brdička (Pedagogická fakulta UK) • Miroslav Dvořák (ZŠ Červený vrch, Praha 6) • Petr …

Číst více »