Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Jak se mění požadavky na pracovníky v posledních letech? Dají se předpovídat trendy do budoucna?
  • Podle čeho v současné době vybírají firmy nové lidi? Jakým vzděláváním procházejí současní zaměstnanci v soukromém sektoru?

V panelu zasedli Milena Jabůrková (IBM, Svaz průmyslu a dopravy),Lumír Al-Dabagh, (Beneš a Lát), Luděk Pfeifer (M. C. Triton), Pavel Zima (Seznam.cz) a Radek Špicar (Aspen, Svaz průmyslu a dopravy).

Shrnutí nejdůležitějších myšlenek z kulatého stolu přináší EDUin ZDE.