Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách? (21. 4. 2016)

U panelové diskuze se sešli: Tomáš Bederka, zakladatel spolku Agora, akademický senátor, Pedagogická fakulta UK, Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedagogická fakulta MU, Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu, Pedagogická fakulta UK, Martin Kozel, Nadace Depositum Bonum a Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU. Hlavní myšlenky z debaty shrnuje článek EDUin: Co lze udělat v přípravě učitelů za peníze, které na ně fakulty dostávají. …

Číst více »

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně? (31. 3. 2016)

Debatovat přišli: Bořivoj Brdička (Jednota školských informatiků, PedF UK), Andrej Drbohlav (psychopatolog), Jan Huk (Národní centrum bezpečnějšího internetu), Pavel Kopečný (ZŠ Květnového vítězství, Praha 11), Andrea Matějková (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) a Renata Vordová (Minimalizace šikany). Shrnutí Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma kyberšikany si můžete přečíst v článku EDUin. Více ke kulatým stolům …

Číst více »

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému? (21. 1. 2016)

Audit vzdělávacího systému ČR je dobrý počin s řadou důležitých, i když místy polemických informací. Obsahuje řadu cenných zdrojů, zdůrazňuje některé palčivé problémy, poukazuje na důležitá témata a jeho druhé vydání také přináší expertní názory odborníků nezávislých na vydavateli. Nic zásadního se mu nedá vytknout, nicméně otázka zní, kdo by měl takovou analýzu zpracovávat a …

Číst více »