Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak by mělo ministerstvo školství komunikovat svoje záměry? (16. 11. 2017)

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Co by měla obsahovat komunikační strategie ministerstva? Jak by měla vypadat moderace odborné diskuze ve vzdělávání? Co si představujeme pod transparentním systémem připomínkových řízení strategických dokumentů? Jak by mělo ministerstvo zohledňovat názory odborné veřejnosti? Co už se v minulosti podařilo a můžeme na tom stavět a čemu …

Číst více »

Jaké bylo Speciální setkání lídrů – pořadatelů vzdělávacích akcí (3. 10. 2017)?

Setkání lídrů tentokrát speciální

Jana Hrubá, Učitelské listy, 24. 10. 2017

Sedmé setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 3. 10. 2017 bylo jiné. Tentokrát byli pozváni pořadatelé vzdělávacích akcí. Cílem bylo získat přehled o významných vzdělávacích akcích pro pedagogy, společně se učit, jak je plánovat a vyhodnocovat, jak hledat synergie a mapovat dopad.

V Centru pro současné umění DOX se sešlo 64 lidí ze 44 organizací – většina se setkávala poprvé. Zdá se, že nelitovali. 

Číst více »

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak připravovat děti ve škole na obranu státu a mimořádné události? (15. 6. 2017)

Panelové diskuze se zúčastnili: Ondřej Andrys, náměstek, Česká školní inspekce Petra Frühbauerová, ředitelka, NaZemi Ivan Gerhát, manažer projektu POKOS, Ministerstvo obrany ČR Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, MŠMT Michal Řezáč, předseda, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Eleonora Tilcerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy? (25. 5. 2017)

Panelové diskuze se zúčastnili: • Iva Cichoňová, ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12 • Olga Doležalová, učitelka, Společnost Montessori ČR, SKAV • Daniela Růžičková, garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro vzdělávání • Karel Tomek, metodik, Národní ústav pro vzdělávání • Jan Tupý, spoluautor koncepce RVP ZV Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.