Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak by mělo ministerstvo školství komunikovat svoje záměry? (16. 11. 2017)

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Co by měla obsahovat komunikační strategie ministerstva?
 • Jak by měla vypadat moderace odborné diskuze ve vzdělávání?
 • Co si představujeme pod transparentním systémem připomínkových řízení strategických dokumentů?
 • Jak by mělo ministerstvo zohledňovat názory odborné veřejnosti?
 • Co už se v minulosti podařilo a můžeme na tom stavět a čemu se vyvarovat?

Panelové diskuze se zúčastnili:

 • Bohumil Kartous / EDUin
 • Jindřich Kitzberger / Duhovka Group, Centrum školského managementu PedF UK
 • Petr Kulíšek / Národní síť MAS
 • Klára Laurenčíková / ČOSIV
 • Petr Pavlík / MŠMT
 • Ondřej Šteffl / Scio

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.