Kulatý stůl SKAV a EDUin: Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy? (25. 5. 2017)

Panelové diskuze se zúčastnili:
• Iva Cichoňová, ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12
• Olga Doležalová, učitelka, Společnost Montessori ČR, SKAV
• Daniela Růžičková, garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro vzdělávání
• Karel Tomek, metodik, Národní ústav pro vzdělávání
• Jan Tupý, spoluautor koncepce RVP ZV

Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.