Jaké bylo Speciální setkání lídrů – pořadatelů vzdělávacích akcí (3. 10. 2017)?

Setkání lídrů tentokrát speciální

Jana Hrubá, Učitelské listy, 24. 10. 2017

Sedmé setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 3. 10. 2017 bylo jiné. Tentokrát byli pozváni pořadatelé vzdělávacích akcí. Cílem bylo získat přehled o významných vzdělávacích akcích pro pedagogy, společně se učit, jak je plánovat a vyhodnocovat, jak hledat synergie a mapovat dopad.

V Centru pro současné umění DOX se sešlo 64 lidí ze 44 organizací – většina se setkávala poprvé. Zdá se, že nelitovali. 

Tři příklady

V úvodu představili zástupci tří organizací své akce, jaké byly jejich cíle a jak zjišťují jejich dopady. Můžete si pro inspiraci prohlédnout prezentace.

Vladimír Srb: Konference Úspěch pro každého žáka

Jan Blažek (TEREZA): Globe Games

Jana Stejskalová, Petra Keprtová (JOB): Otvíráme dveře pro mentory

Vznikla zajímavá mapa akcí

Všichni účastníci dostali předem připravený přehled vzdělávacích akcí. Na velké mapě České republiky umístili přítomní vzdělavatelé postupně kartičky s názvy svých akcí do míst, kde se nejčastěji odehrávají. Na představení měli 30 vteřin (trochu málo! – povzdechli si mnozí). Ukázalo se, že většina vzdělávacích akcí se odehrává především v Praze, také v Brně a v několika dalších větších městech. Uvědomili jsme si, že se pracuje s motivovanými učiteli a že jich není málo. Bílá místa na mapě ale navodila otázku, zda na většině území mají učitelé dost příležitostí k dostupnému vzdělávání.

Těžiště – workshopy

Odpoledne proběhly workshopy „Jak zjišťujeme dopady našich akcí vzhledem k jejich cílům?“ Diskutovalo se ve skupinách vždy nad společně vybranou konkrétní akcí o tom, zda byl dopředu stanoven cíl či cíle, případně jaký by mohl být, a zda se organizátoři zajímají o dopady svého působení, zda to vůbec je možné. Někteří si takové otázky zatím nepoložili a debata pro ně byla inspirací.

Závěr a reflexe

V závěru vystoupila Hana Košťálová z projektu Pomáháme školám k úspěchu s prezentací „Jak sledujeme, že to, co děláme s učiteli, dopadá až na učení dětí?“. Řekla, že lidi v iniciativě spojuje vize. Jde o organizace, které si uvědomují, že jejich úspěch je spojen s úspěšným učením dětí (i tehdy, když s dětmi nepracují přímo). „Děláme různé věci a pracujeme v různých podmínkách, ale vize nás spojuje. Setkání posiluje vizi i nás.“

Setkání bylo zakončeno reflexí všech účastníků „Zpráva dne, s kterou odcházím“. Zachytili jsme některé výroky:

 • z počtu akcí, které se konají, jsou-li naplněny účastníky, vyplývá, že je velké množství učitelů, kteří na sobě chtějí pracovat – pozitivní zpráva
 • „učitel by se měl snažit směřovat své vzdělávání tím směrem, který potřebují jeho žáci“ – nevím, jestli to zvládnu, chci dělat to, co mě baví, kde se to protíná?
 • aby se všichni aktéři mohli propojovat přímo – jak to dělat lépe, intenzivněji
 • při vzdělávání učitelů se zabývejme tím, jaké to má mít dopady na žáky a zjišťujme, jestli se to stalo
 • jako facilitátor – všichni účastníci skupiny se na svých akcích zamýšlejí nad cíli i způsoby jejich ověřování
 • katalog vzdělávacích akcí – většina jich má celostátní charakter, nikoli lokální
 • smysl vidím v tom, dát vědět o akcích, které jsem zde poznala – informovat o tom školy, protože zorientovat se v nabídce je těžké
 • budu se snažit sledovat cíl, pídit se po něm a vyhodnocovat ho
 • je třeba pečlivě přemýšlet o cílové skupině, o jejích potřebách:
  • co jim jako organizátoři chceme předat?, je to v souladu?
 • je pořád hodně práce, co je potřeba udělat
 • mám pochybnost, jestli tím, že se tady dnes tlačíme ke sledování dopadů, celou věc zbytečně nekomplikujeme
  •  je třeba, aby se lidi ve vzdělávání uklidnili
  • co se má ve škole vlastně učit?
  • stačí, když učitel vytváří s dětmi přirozené situace, ve kterých se mohou něco naučit, nemusíme sledovat žádné cíle a dopady
  • nejtěžší je nastavit si relevantní cíle pro děti, považuji to v podstatě za nemožné
 • můžu na stránkách Institutu rozšířit seznam zajímavých akcí
Anketa

Zajímalo nás, jak účastníci zpětně hodnotí přínos setkání. Všichni by se v podobném složení chtěli znovu setkat. Mnozí ocenili záměr setkání a vytvoření prostoru pro společné učení. Jeden z účastníků napsal: „Nejpřínosnější byl záměr setkání vzdělavatelů, kteří se mnohdy považují za konkurenci. Vlídnému a smysluplnému jednání pomohlo především zacílování celé akce s jasnou strukturou, záměrem a počátkem ve vlastní reflexi pořadatele.“ Hodnotili i síťování, mapu akcí, práci ve skupinách, nový pohled na problém, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, vzájemné diskuse, společné učení, setkání se zajímavými lidmi. „Má to smysl“, napsali nám. A pro příští setkání navrhli takové množství zajímavých témat, že se určitě nestihnou probrat.

Chcete být zváni na podobné akce? Můžete svou organizaci připojit k iniciativě: uspechzaka.cz

Článek převzat z portálu Učitelské listy, 24. 10. 2017