Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách? (21. 4. 2016)

U panelové diskuze se sešli: Tomáš Bederka, zakladatel spolku Agora, akademický senátor, Pedagogická fakulta UK, Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedagogická fakulta MU, Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu, Pedagogická fakulta UK, Martin Kozel, Nadace Depositum Bonum a Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU.

Hlavní myšlenky z debaty shrnuje článek EDUin: Co lze udělat v přípravě učitelů za peníze, které na ně fakulty dostávají.

Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.