Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému? (21. 1. 2016)

Audit vzdělávacího systému ČR je dobrý počin s řadou důležitých, i když místy polemických informací. Obsahuje řadu cenných zdrojů, zdůrazňuje některé palčivé problémy, poukazuje na důležitá témata a jeho druhé vydání také přináší expertní názory odborníků nezávislých na vydavateli. Nic zásadního se mu nedá vytknout, nicméně otázka zní, kdo by měl takovou analýzu zpracovávat a co vše by měla obsahovat. Na tom se shodli panelisté Kulatého stolu SKAV a EDUin 21. 1. 2016, který byl věnován právě auditu.

Účastníky kulatého stolu byli:

  • Dominik Dvořák, vědecký pracovník, ÚVRV, Pedagogická fakulta, UK v Praze
  • Bohumil Kartous, vedoucí komunikace, EDUin
  • Jiří Kuhn, předseda Asociace ředitelů gymnázií, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce
  • Stanislav Štech, náměstek, MŠMT
  • Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu, Pedagogická
    fakulta, UK v Praze

Moderoval: Jindřich Kitzberger, ředitel ZŠ Duhovka, čestný člen SKAV

Souhrnný výstup z kulatého stolu naleznete v článku EDUin.