Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme standard učitele? – videozáznam k dispozici

Diskuze z kulatého stolu, která proběhla 21. 5. 2015 v ZŠ Vodičkova, Praha 1, je k dispozici na videozáznamu.

U kulatého stolu diskutovali: A. Doubková (Asociace pedagogů ZŠ), O. Králová (ZŠ Kunratice), J. Kuhn (Gymnázium Nymburk, Asociace ředitelů gymnázií), D. Růžičková (NÚV),  J. Šenkyříková (ZŠ Angel), V. Víška (PedF UHK, Asociace děkanů PedF).

Více informací ke kulatým stolům SKAV a EDUin najdete na www.skav.cz.