Březnový kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání

Shrnutí z kulatého stolu publikuje EDUin o. p. s. na svých stránkách ZDE.

Kulatý stůl se uskutečnil 19. března 2015 se v Praze v ZŠ Vodičkova.  Účastníky panelové diskuze byli:

• Petra Boháčková (ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9)
• Bořivoj Brdička (Pedagogická fakulta UK)
• Miroslav Dvořák (ZŠ Červený vrch, Praha 6)
• Petr Lupáč (Filozofická fakulta UK)
• Ondřej Neumajer (Pedagogická fakulta UK)
• Miroslav Parvonič (EDUin)