10. 3. 2020 – Setkání lídrů. Střední článek regionálního školství v ČR. Proč? Jak?

CÍLE SETKÁNÍ:

  1. Sdílet, kam dospěla dosavadní debata o středním článku v rámci přípravy S2030+.
  2. Zmapovat názory různých aktérů:
    • Co v současném systému vedení regionálního školství nejvíce podporuje zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a snižování nerovností a co tomu nejvíce brání?
    • Jaké funkce by měl zajišťovat střední článek školství, aby co nejlépe přispěl ke zlepšování učení dětí a snižování nerovností a jaké pravomoci k tomu potřebuje?
    • Na jaké územní úrovni by měl být střední článek umístěn a které aktéry by měl zapojit?

VÝSTUPY

Shrnutí diskuze nad otázkami ke střednímu článku vedení školství

Účastníkům byly položeny otázky ke střednímu článku vedení školství. Nabízíme shrnutí jejich odpovědí a diskuzí.

ÚČASTNÍCI

Setkání lídrů se zúčastnilo 38 zástupců neziskových organizací, místních akčních skupin, ministerstev, krajů, asociací, nadací a fondů, základních i vysokých škol i soukromého sektoru.