16. 11. 2021 – Setkání lídrů. Revize RVP z různých úhlů pohledu

Cíle setkání

CÍLEM SETKÁNÍ je sdílet různé pohledy a přesvědčení o tom, jakou změnu má přinést a jak má probíhat velká revize RVP.

Chceme si klást otázky:

  • Jak má vypadat struktura RVP a kompetenční rámec?
  • Jak podpořit změnu v praxi?
  • Jaká rizika máme očekávat a jak je řídit?
  • Jak pro revizi získat učitele?

Program

Videozáznam

Prezentace

Tisková zpráva