22. 9. 2020 – Setkání lídrů. Wellbeing ve vzdělávání. Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

Cíle setkání

  1. Sdílet, jak rozumíme pojmu wellbeing a jeho významu ve vzdělávání.
  2. Zmapovat názory různých aktérů:
    a) Jak přispívá wellbeing ke zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání?
    b) Jaká opatření ve vzdělávacím systému podporují wellbeing dětí a mladých lidí?
    c) Co ve vzdělávacím systému wellbeing dětí a mladých lidí nepodporuje?

Program

Účastníci

Setkání lídrů online se zúčastnilo 47 zástupců neziskových organizací, místních akčních skupin, ministerstev, krajů, školských asociací, nadací a fondů.

Výstupy z pracovních skupin

Wellbeing ve vzdělávání.
Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

Výstupy z pracovních skupin a dotazníkového šetření mezi účastníky 11. Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Prezentace

Videozáznamy

Úvod a prezentace projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Vybrané mezinárodně uznávané koncepty wellbeingu ve vzdělávání

Lenka Felcmanová, vedoucí expertka k tématu wellbeingu v projektu Partnerství

Wellbeing v podpoře rodin a dětí

Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV

Wellbeing a duševní zdraví

Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu, Národní ústav duševního zdraví

Digitální wellbeing pro Strategii 2030+

Bořivoj Brdička, odborník na vzdělávací technologie, Jednota školských informatiků

Závěrečné shrnutí výstupů z pracovních skupin