Veletrh Úspěch pro každého žáka 2019

29.–30. listopadu 2019 proběhl druhý ročník veletrhu Úspěch pro každého žáka.

Cíle veletrhu byly

  • Podpořit vzájemné učení mezi MAPy a podpůrnými organizacemi.
  • Sdílet zkušenosti s kolegiální podporou v území s cílem zlepšovat
    učení dětí (mezi učiteli, řediteli nebo MAPy).
  • Hledat způsoby, jak zvyšovat rovnost ve vzdělávání.

PROGRAM

Proběhly hospitace, reflexe s učiteli, veletrh podpůrných organizací a workshopy s nimi. Ale také společný večerní program se zajímavými úkoly pro účastníky.

ANOTACE PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ

SEZNAMOVNÍK

Přehled vystavujících organizací i zúčastněných MAPů.

 

VIDEOZÁZNAMY Z VYSTOUPENÍ