V únoru se sešli lídři organizací iniciativy Úspěch pro každého žáka

11. února 2015 se v prostorách České spořitelny a Nadace Depositum Bonum v centru Prahy sešli lídři organizací, kteří spolupracují v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka. Téma rozvíjení osobního potenciálu každého žáka bylo samo sebou hlavním bodem zájmu. Diskuse se však tentokrát stočily i ke způsobům vyhodnocování této činnosti. Jak zjistíme, že k úspěchu u každého žáka dochází? Jak zjistíme, že dosahujeme toho, o co usilujeme? A jak probíhá evaluace u Vás?

Organizátorem putovního setkávání lídrů byla tentokrát Nadace Depositum Bonum.
Nadace Depositum Bonum se představuje (ppt prezentace).

Příští setkání lídrů proběhne na podzim 2015.