22. 6. 2021 – Setkání lídrů. Reflexe myšlenek Michaela Fullana

Cíle setkání

  1. Reflektovat, čím nás obohatily myšlenky Michaela Fullana v naší práci.
  2. Společně přemýšlet o tom, co si z myšlenek Michaela Fullana aplikovat do našeho vzdělávacího systému a jak k tomu přistoupit.

Program

Účastníci

12. setkání lídrů se účastnila dvacítka významných aktérů ve vzdělávání – zástupci škol, neziskového sektoru, i Národního pedagogického institutu.

Prezentace

Report ze setkání

22. 6. 2021 se uskutečnilo 12. Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka. Cílem byla reflexe přednášky Michaela Fullana, hlavního řečníka dubnové Konference. Navázat spolupráci s tímto významným světovým odborníkem na reformu vzdělávání se podařilo díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a spolupráci s Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.  Fullanova prezentace: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně” měla velmi kladnou odezvu nejen během samotné konference, ale i poté –  ze záznamu ji zhlédlo  téměř 1000 diváků.

Úterního setkání se účastnila dvacítka významných aktérů ve vzdělávání – zástupci škol, neziskového sektoru i Národního pedagogického institutu. Společně přemýšleli o tom, které z myšlenek Michaela Fullana aplikovat do našeho vzdělávacího systému a jak k tomu přistoupit.

Čelíme sadě krizí, která nás nutí přehodnocovat vztah k učení…,” říká Michael Fullan, přesto “není alarmistický, je věcný a naléhavý současně, jazykem střídmý, ale současně metaforický”, ocenila jeho styl Hana Košťálová, programová ředitelka Pomáháme školám k úspěchu. “Nejzásadnější problém vzdělávání je, že děti jsou od učení odpojené, čím jsou starší, tím více. Děti by se neměly učit to, co dává smysl paní učitelce, ale co dává smysl jim,” shrnula ve své úvodní přednášce.

Jak tedy začít? 

Michael Fullan říká: “Think big, start small”. Hana Košťálová to dále interpretuje jako: “Začněte. Nevytvářejte si strategie, nedumejte, choďte se dívat na příklady dobré praxe a veďte profesní, náročné, dialogy.”

Petr Daniš ze vzdělávacího centra TEREZA dodává: “Začněme tam, kde začíná Fullan – zaměřme se největší problémy současného světa a adekvátně změňme hlavní cíl vzdělávání: pomáhat mladým lidem orientovat se ve světě a dělat ho lepším.”

Jak to dělat? Leadership, leadership, leadership

Diskutující se shodli, že zásadní roli má vedení škol, které by mělo jít příkladem, vytvářet podmínky pro kooperaci a sdílení, nebýt autoritativní, nýbrž podpůrné. Důležitá je také příprava budoucích pedagogů, včetně lídrů.

Dalším krokem by měla být změna

A to změna nejen obecně v přístupu k učení a dětem, ale i konkrétní změny na úrovni kurikula. Inspirací by mohl být koncept Fullanových 6 Globálních kompetencí pro hluboké učení:

Změna ve skutečnosti není tak těžká, jak si myslíme, když dokážeme lidi zaujmout a nabídnout jim smysluplné zážitky, které je obohatí,” souzní diskutující s myšlenkou Michaela Fullana, že je potřeba dodat učitelům odvahu a podpořit je v tom, nebát se dělat věci jinak.

Zdroje ke studiu: