Výstupy ze setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 24. 9. 2015

Co je nového na poli podpory vize úspěchu pro každého žáka?

Co aktuálně řeší organizace podporující iniciativu Úspěch pro každého žáka a jaké mají nápady do budoucna?

Nahlédněte do zápisu z celodenního setkání, kde se opět sešlo 50 podporovatelů iniciativy a její vize – lídrů ze škol, neziskových organizací, nadací, státní sféry, firem.

ZÁPIS (včetně prezentací)