Výstupy z konference “Úspěch pro každého žáka 2016” jsou zveřejněny

Úspěch pro každého žáka (2016);monika.mrnavkova@skav.cz; Photographer:Jiri Coubal;foto@jiricoubal.cz; +420 733 528 451;
Úspěch pro každého žáka 2016, Foto Jiří Coubal

Třetí ročník konference, kterou pořádá iniciativa Úspěch pro každého žáka, úspěšně proběhl 26. 4. 2016 se v Centru současného umění DOX v Praze. Sešlo se 200 odborníků a odbornic z oblasti vzdělávání. Přišly školy, neziskové organizace, soukromé i státní subjekty.

Videozáznamy všech vystoupení jsou nyní k dispozici ke shlédnutí a k šíření.

Atmosféra konference je zaznamenána na fotografiích Jiřího Coubala.

Souhrn všech výstupů je umístěn na webu konference www.ucimekvalitne.cz.

Těšíme se za rok na příští konferenci, a to v úterý 25. 4. 2017.