Vedení ze středu (Leading from the Middle). Překlad publikace

Autoři: Andy Hargreaves a Mel Ainscow

Přinášíme klíčový text k tématu středního článku vedení ve vzdělávání, který jsme se souhlasem autorů přeložili do češtiny. Nabízíme ho nyní vám, české odborné komunitě.

Nezdráhejte se šířit ho dál mezi další odborníky působící ve vzdělávání.

Další překlady nabízíme zde.