Webinář Škola Můj Projekt: Jak na samostatné projekty dětí doma i ve škole

Termín konání
24.02.2021
16:00 - 17:00

Místo konání
nemá umístění (online akce) ((online akce), (online akce))

Odkaz na stránku události:
https://skolamujprojekt.cz/skola-muj-projekt-pripravili-jsme-ctyri-webinare-pro-podporu-ucitelu-pri-online-vyuce/

V hodinovém webináři vám přiblížíme, jak pracovat se samostatnými projekty dětí, při kterých se děti mohou věnovat tématům a oblastem, které je zajímají a které je obklopují. Navrhují a poté uskutečňují vlastní projekty tak, aby se při nich něco nového naučily a projekty přinesly užitek někomu nebo něčemu v jejich okolí. Představíme vám i Moje projektové Desky, které vás i děti mohou provázet přípravou i realizací těchto projektů. Tuto metodu i desky můžete využít při distanční výuce i při domácím vzdělávání.

Lektorují:: Mgr. Hana Velechovská, Mgr. Andrea Vedralová

Přihlašovat se na webinář můžete zde: https://forms.gle/mzz8aENZkeQ5KQRs8
——————-
Vybrali jsme čtyři témata, se kterými dlouhodobě pracujeme v koncepci Škola Můj Projekt, a ke každému z nich připravili hodinový webinář, kterého se můžete zúčastnit v průběhu února a března 2021. Tyto webináře jsou zdarma a jsou určené pro pedagogy základních i středních škol, některé z nich mohou být přínosné i pro rodiče, kteří vzdělávají své děti doma. Nejde o uzavřený cyklus webinářů, můžete se tedy přihlásit na každý webinář zvlášť, pro přihlášení na vybraný webinář tedy není nutné účastnit se těch předchozích.

Další webináře ŠMP v únoru a březnu 2021:
– Jak udržovat dobré vztahy s žáky při online výuce, středa 10.2., 16-17 hodin
– Jak využít svůj vyučovací styl i v online výuce, středa 10.3., 16-17 hodin
– Jak na reflexi v online výuce, středa 24.3., 16-17 hodin

Více informací o všech webinářích a přihlašovací formuláře na každý z nich najdete zde:
bit.ly_SMP_webinare_unor_brezen_2021

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

Více na www.skolamujprojekt.cz

mapa není k dispozici

Typ akce: Workshop