Koučovací výcvik se supervizí pro pedagogy, podzim 2021

Termín konání
04.10.2021 - 15.12.2021
9:00 - 17:00

Místo konání
hotel Krystal (José Martího 2/407, Praha 6)

Odkaz na stránku události:
https://cedu.cz/polozka/koucovaci-vycvik-i

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému
či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost
k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Kurz vás naučí vést s jistotou rozhovory, např. s rodiči vašich žáků, s kolegy po hospitaci, hodnotící pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty.
Nechceme z učitelů dělat kouče, ale pomoci jim efektivně využívat ve své práci koučovací metody, které jim pomohou k větší sebejistotě a efektivitě při vedení rozhovorů.

Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

TERMÍNY:
4. – 6. 10 . 2021, 2. – 3. 11. 2021, 13. – 15. 12. 2021

Výcvik vedou: Mgr. Jan Froněk, PhD., Mgr. Kamila Petrovská z Koučing Atelier

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik