KOUČOVACÍ VÝCVIK I., Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků,

Termín konání
11.02.2020 - 10.04.2021
10:00 - 18:00

Místo konání
hotel Krystal (José Martího 2/407, Praha 6)

Odkaz na stránku události:
https://cedu.cz/polozka/koucovaci-vycvik-i

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Výcvik koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV..

Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

TERMÍNY:
1. setkání 11. – 13. 2. 2021, 2. setkání 4. – 5. 3. 2021, 3. setkání 8. – 10. 4. 2021, supervize 21. 9. 2021

Výcvik vedou: Mgr. Jan Froněk, PhD., Mgr. Kamila Petrovská z Koučink Atelier

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik