Koučovací výcvik pro pedagogy I., podzim 2022

Termín konání
13.10.2022 - 03.12.2022
9:00 - 17:00

Místo konání
Troja hotel (Trojská 2232/1, Praha )

Odkaz na stránku události:
https://cedu.cz/polozka/koucovaci-vycvik-i

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému
či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost
k sebereflexi svého komunikačního stylu.

Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

TERMÍNY:
13. – 15. 10., 10. – 11. 11., 1. – 3. 12. 2022, + supervize 15. 3. 2023

Výcvik vedou: Mgr. Jan Froněk, PhD., Mgr. Kamila Petrovská z Koučing Atelier

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik