Vize vzdělávání: brána debatě otevřená | konference

Termín konání
04.06.2015
9:00 - 17:00

Místo konání
ERA svět (Jungmannovo náměstí 767, Praha 1)

Informace ke konferenci, program i registraci najdete na stránkách Platformy udržitelného rozvoje zde:
http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/index.php/31

V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti. V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje, které budou od letošního roku základním rámcem rozvoje pro svět i Českou republiku, připravila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí dokument, nabízející vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání. Debata, na kterou vás tímto srdečně zveme, cílí především na zástupce businessu a jejich specifické požadavky na vzdělávání různých úrovní.

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference