Uzávěrka přihlášek na Výcvik měkkých dovedností pro práci s dětmi a mládeží

Termín konání
21.06.2016
Celý den

Místo konání
Praha (Krkonošská 6, Praha 2)

Odkaz na stránku události:
http://www.julesajim.cz/dvpp/lektorska-akademie/

Lektorská akademie je 250 hodinový Výcvik měkkých dovedností pro práci se skupinou dětí a mládeže akreditovaný v systému DVPP MŠMT. Výcvik se zaměřuje na hlavní prvky práce se skupinou (komunikace, skupinová dynamika, prevence šikany, práce s problematickým chováním aj.), které jsou společné pro většinu dětských skupin, ať již ve formálním, neformálním či speciálním vzdělávání. Věnuje se také osobnosti lektora, jeho sebeřízení, motivaci a lektorským dovednostem. Výcvik probíhá od září 2016 do prosince 2017. Jeho součástí je 30hodinová praxe na adaptačních kurzech Jules a Jim, z. s., se žáky ve věku 11-16 let, která se uskuteční ke konci jednoletého výcviku v září – říjnu 2017.

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář