Svoboda slova a výchova na českých a amerických školách – seminář

Termín konání
22.05.2017
14:00 - 16:00

Místo konání
Americké centrum (Tržiště 13, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
https://www.facebook.com/events/802149653287231/

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář
Svoboda slova a výchova na českých a amerických školách
22. května 2017, od 14.00 do 16.00 hodin
v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1,
cca 50 metrů pod Velvyslanectvím USA

Cílem semináře je společně se zamyslet nad tím, zda může a má škola vychovávat, jaká je role vedení školy, učitele, výchovných poradců a dalších osob či institucí. Má svoboda slova ve škole nějaké hranice? Kdo tyto hranice určuje a co může škola dělat, pokud někdo tyto hranice překročí?

V úvodu semináře představíme i pohled amerických asistentů ve výuce angličtiny na české střední školy a několik příkladů, které ilustrují rozdílné přístupy škol k řešení krizových situací.

Program semináře:
Úvodní slovo: Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise

Prezentace modelových situací: Andrea Semancová a Kristýna Džmuráňová, Fulbrightova komise

Reakce panelistů: Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Paed FF UK
Kristýna Baumová a/nebo Hana Lukešová – Magdaléna, o.p.s.
Miroslav Houska, výchovný poradce, SŠ

Diskuze a zkušenosti účastníků

Lehké občerstvení

Počet účastníků je omezen. Zájemce prosíme o registraci na e-mailu: fulbright@fulbright.cz nebo telefonicky: 222 718 452.

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o účasti na semináři.

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář