Stínové vzdělávání v České republice – odborný seminář s Vítem Šťastným

Termín konání
16.05.2017
13:00 - 16:00

Místo konání
Univerzita Karlova, PedF, Centrum výzkumu základního vzdělávání, učebna M006, přízemí (Myslíkova 7, Praha 1)

Pojmem “stínové vzdělávání” (shadow education) je již od 90. let 20. století v odborné literatuře označováno placené vzdělávání žáků mimo formální vzdělávací systém po školním vyučování, které navazuje na kurikulum realizované ve škole či jinak související se vzdělávacím systémem. V češtině je tomuto pojmu asi nejblíže výraz soukromé doučování. Tento fenomén a jeho rozsah je v poslední době celosvětově na vzestupu, komerčně poskytované a na trhu nabízené formy soukromého doučování (resp. přípravy na různé přijímací zkoušky) jsou běžné i u nás. Existence stínového vzdělávání je zapříčiněna množstvím faktorů souvisejících se žákem, jeho rodinou, školou, vzdělávací politikou, národní kulturou či společenskými trendy. Stínové vzdělávání má ale také závažné společenské dopady, může být odrazem kvality formálního vzdělávacího systému a poukazovat na jeho slabiny či nedostatky.

Na semináři budou v komparativní perspektivě představeny dosavadní empirické poznatky o tomto fenoménu v České republice, a to na různých stupních vzdělávacího systému. Na základě prezentovaných nálezů bude následně v souvislosti s aktuálními otázkami vzdělávací politiky diskutován vztah českého formálního a stínového vzdělávacího systému a implikace stínového vzdělávání pro jeho jednotlivé aktéry (včetně tvůrců vzdělávací politiky).

Seminář se koná v úterý 16. května 2017 ve 13 hodin v učebně M006 (Praha 1, Myslíkova 7, přízemí)

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Seminář je pořádán v rámci řešení projektu UNCE 204001/2012 (Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy v Praze)

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář