Společenství praxe Matematika a Informatika (Projekt PPUČ), on-line

Termín konání
27.05.2020
13:00 - 16:00

Místo konání
NPIČR (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10)

Odkaz na stránku události:
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14184

Příloha:
stáhnout přílohu

Přidejte se k nám na další online společenství praxe, tentokrát za vzdělávací oblasti Informatika a Matematika.

Matematika

Dva příspěvky rozdělené do samostatných bloků představí účastníkům možnosti rozvoje čtenářské a digitální gramotnosti v hodinách matematiky. Nejprve se zaměříme na práci s textem při zadání matematických úloh a vyzkoušíme si několik možností využití tak, jak s ním pracuje tzv. Singapurská matematika. Druhý blok je věnovaný získávání, zpracování a prezentaci dat s pomocí digitálních technologií. Účastníkům budou představeny postupy a aplikace, které efektivně napomáhají žákům s osvojením základních statistických dovedností.

Informatika

Dva příspěvky rozdělené do samostatných bloků představí nový koncept výuky ICT a informatiky a možnost rozvoje nejen digitální gramotnosti. V prvním bloku se zaměříme na nový obsah informatiky a představíme si tematické oblasti nové informatiky včetně praktických ukázek pro některá témata. Druhý blok bude obsahovat inspirativní ukázky smysluplného využití digitálních technologií pro moderní způsob výuky v jednotlivých předmětech – jak mohou technologie pomoci napříč obory.

Programem vás provede tým garantů projektu podpora práce učitelů (PPUČ), Národního pedagogického institutu.

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář