Společenství praxe Člověk a společnost

Termín konání
12.04.2019
9:00 - 17:00

Místo konání
Filozofická fakulta UJEP (České mládeže 8, Ústí nad Labem)

Odkaz na stránku události:
https://gramotnosti.pro/web/SpolecenstviPraxe

Příloha:
stáhnout přílohu

Zveme Vás tímto na setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a společnost, které se koná 12. dubna od 9:00 do 17:00 hodin na Filozofické fakultě UJEP, Ústí nad Labem.

Setkání je určeno pro učitele a jiné zájemce o vzdělávání a sdílení dobré praxe ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost z Ústeckého kraje a pro tamní pilotní školy projektu PPUČ Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). Akci spolupořádá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

V prvním bloku setkání budou představeny aktuality projektu Podpora práce učitelů. Následná část se bude věnovat tématu: „Jak zařadit čtenářskou a digitální gramotnost do hodin Výchovy k občanství? Jak důležité je pracovat v hodinách VkO s textem? Jaké metody využít v hodinách“?

Ve workshopu nabídne učitelka ZŠ v České Lípě Petra Slámová ochutnávku metod, které u žáků rozvíjí především gramotnost čtenářskou, dotýkají se však i gramotnosti digitální a matematické. Ukázkové lekce se zaměří na formy vlády (lekce s názvem “Život v demokracii a totalitě”) a volby (lekce s názvem “Volební právo od 16 let?”).

V dalším bloku zástupci vzdělávacího oddělení ÚSTR (Roman Anýž a Peter Sokol) představí didaktické pojetí historické gramotnosti, které rozvinul kanadský didaktik dějepisu Peter Seixas (The Big Six). Možné využití tohoto pojetí ve výuce dějepisu demonstrují na praktické ukázce hodiny moderních dějin, s využitím online aplikace pro interpretaci historických pramenů HistoryLab.

V závěru setkání budou po krátkých prezentacích zástupců NÚV, ÚSTR a jiných, učitelé vyzváni, aby tyto zástupce individuálně kontaktovali a oni na místě připraveni odpovídat na jejich dotazy a otázky. Prostor zůstává i pro vzájemnou konverzaci učitelů s lektory, a učitelů s učiteli.

https://gramotnosti.pro/web/SpolecenstviPraxe

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář