Speciální setkání lídrů – pořadatelů vzdělávacích akcí: Jak hledat synergie a jak mapovat dopad

Termín konání
03.10.2017
10:00 - 16:00

Místo konání
Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Odkaz na stránku události:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZ2OiDvO_WP2J8Dxfi3vue6idh-zIsG0jQF2C8WXgG-oLLg/viewform

Příloha:
stáhnout přílohu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si pozvat Vás na speciální setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka, určené tentokrát pro pořadatele vzdělávacích akcí.

Narůstající počet akcí na vzdělávací témata si žádá jejich zmapování a vzájemnou spolupráci. Pojďme se proto sejít, zkoordinovat se a také promyslet, jak akce pořádat tak, aby měli co nejlepší dopad.

Přihlášení: viz Odkaz na stránku události výše
Termín přihlášek: 26. září 2017 nebo do naplnění kapacity.
Kapacita: 50 osob, max. 2 osoby za organizaci.
Účast je zdarma.

Rámcový program:
https://drive.google.com/a/skav.cz/file/d/0BzDUltFHb07bdWhpMnBEOS01U0U/view?usp=sharing&utm_source=TEST%2C+Monika&utm_campaign=2b1899a825-Pozv%C3%A1nka+na+speci%C3%A1ln%C3%AD+setk%C3%A1n%C3%AD+l%C3%ADdr%C5%AF+3.10.&utm_medium=email&utm_term=0_147b5cb270-2b1899a825-

Pro koho: Akce je zaměřena na pořadatele vzdělávacích akcí konaných cca 1-2x ročně (typu konference, festivaly, letní školy apod.). Uvítáme akce, které jdou napříč školami, akce pro pedagogy, akce aspirující na vytvoření tradice v podobě každoročního opakování.

Co se bude dít:
– Budeme sdílet:
….. na koho akcemi cílíme, co jimi chceme způsobit, s čím se při jejich organizaci potýkáme.
….. jak zjišťujeme a hodnotíme dopady akcí.
….. jak propagujeme akce (i vzájemně) a šíříme jejich výstupy.
– Společně si uděláme si přehled o stávajících akcích.
– Společně budeme hledat možnosti, jak posílit synergický dopad a multiplikační efekt našich vzdělávacích akcí na zlepšení kvality vzdělávání v ČR.

nahrávám mapu....

Typ akce: Workshop