Online webinář zdarma: Učení po návratu do škol: Co si odnášíme z online výuky a jak to využijeme ve škole

Termín konání
04.05.2021
16:00 - 17:00

Místo konání
nemá umístění (online akce) ((online akce), (online akce))

Odkaz na stránku události:
https://skolamujprojekt.cz/pomahameskolam/

Reflektujte s žáky, co během distanční výuky zjistili o svém učení a jak to mohou využít dál. Na tomto webináři Vás podrobně seznámíme s novým nástrojem Školy Můj Projekt. Jde o unikátní prostředí MUPy online, ve kterém s žáky můžete sledovat jejich postupný rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí a plánovat si s nimi konkrétní kroky pro jejich další posun v nich. Navíc jsme celou oblast kompetence k učení v rámci podpory pro návrat žáků do škol zpřístupnili pro zájemce až do konce roku 2021 zdarma (jde o jednu část online prostředí z celkových šesti).

Na webináři Vám kromě samotného prostředí MUPy online představíme i konkrétní „Návratové aktivity“, které v prostředí najdete. Můžete je využít pro zmíněnou reflexi žáků, při které mohou zjistit, co nového se v posledních měsících dozvěděli o svém učení, jakým způsobem a v jakém prostředí se jim nejlépe učí a jak nově získané poznatky o sobě samých použít pro své další učení.

Popíšeme Vám i i sérii tří kroků (Zreflektovat – Pojmenovat – Zapracovat), které doporučujeme pro práci s Návratovými aktivitami a pro to, abyste si Vy i žáci ze získaných zkušeností odnesli do dalšího učení co možná nejvíce.

Lektoři webináře: Mgr. Jarmila Čechová, Mgr. Marek Adler, Mgr. Hana Velechovská Šmýdová

Na webinář se můžete přihlašovat prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/94wCBKmdL83prDQi7

Webinář je součástí akce „Škola Můj Projekt pomáhá školám“, podrobnosti o akci si můžete přečíst na stránce skolamujprojekt.cz/pomahameskolam

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

Více na www.skolamujprojekt.cz

mapa není k dispozici

Typ akce: Seminář