Odborná konference “Jak se žije malotřídkám?”

Termín konání
05.10.2021
9:00 - 15:00

Místo konání
Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1 (Mariánské nám. 2, Praha)

Odkaz na stránku události:
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/jak-se-zije-malotridkam-2021.p6145.html

Příloha:
stáhnout přílohu

Zúčastnit se můžete osobně v Praze nebo online v pohodlí domova. Můžete si vybrat.

Objednávejte: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/jak-se-zije-malotridkam-2021.p6145.html
Redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., pořádá odbornou konferenci pro málotřídní školy.

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozích pět ročníků a potvrzuje důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Na akci budou dodržována platná nářízení.

Na co se můžete těšit?
Co přináší Strategie 2030+ málotřídním školám? Jaký dopad do jejich rozpočtů má reforma financování? Co zjistila ČŠI? Jaká bude podpora periferních škol? A samozřejmě přehled legislativních změn, šablony a přiměřená dávka inspirace. To vše bude 6. ročník konference Jak se žije malotřídkám 2021.

Odborným partnerem konference jsou MŠMT a ČŠI.

Konferencí vás provedou Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy a Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, partnera konference.

Program
9:00 – 9:30 zahájení konference (hudební překvapení pro to správné naladění)
9:30 – 10:00 Jak ovlivňuje realizace Strategie 2030+ život v málotřídní škole
Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

10:00 – 10:20
Financování málotřídních škol a aktuální možnosti

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání

10:20 – 10:50 Růstové myšlení žáků a jeho vliv na vzdělávací výsledky
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., ústřední školní inspektor, ČŠI

10:50 – 11:10 Aktuální témata v šablonách Mgr. Martina Čapková, Mgr. Marcela Sulženko, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV (konzultace v průběhu celé konference)
11:10 – 11:30 čas na kávu
11:30 – 12:00 Kam chodí vítr spát aneb malý geograficko-demograficko-sociologický exkurz po odlehlých místech, kde také žijí lidé, a dokonce tam (ještě) existují i školy
Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.

12:00 – 12:20 Čím jsou málotřídní školy (nejen) pro zřizovatele Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR
12:20 – 13:00 Málotřídní škola a zajištění zájmového vzdělávání a školního stravování
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství, odborná garantka pro školskou legislativu redakce Řízení školy

13:00 – 14:00 čas na oběd
14:00 – 14:30
Zkušenosti právníka z doby covidové

Mgr. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti s.r.o.
14:35 – 15:00 workshop – letos si budete moct vybrat ze 4 workshopů. Ráno se budete moci zapsat na Vámi vybraný. Seznam workshopů najdete seznamu souborů ke stažení

mapa není k dispozici

Typ akce: Konference