Minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti

Termín konání
30.05.2019
9:00 - 17:00

Místo konání
Praha (bude upřesněno, Praha)

Odkaz na stránku události:
www.gramotnostiproucitele.cz

Příloha:
stáhnout přílohu

Přihlaste se na minikonferenci odborného panelu pro čtenářskou gramotnost v Praze.

Program: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=84895
Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckULiHEZRYLL5oVfLA3aoJT7ijckrJQuUm8XwBpuLFcMU9_Q/viewform

V současné době zahajují činnost v lokalitách „pracovní skupiny pro gramotnosti“ v rámci projektů lídr-iniciativ podporovaných jako „místní akční plány vzdělávání“ (MAP II). Cíle MAP a činnost našeho panelu mají společnou vizi a tou je podpořit ve školním vzdělávání systematický rozvoj čtenářské gramotnosti a to pro každé dítě a každého žáka. První odborné setkání obou platforem má za účel navázání kontaktu a zahájení dlouhodobé spolupráce, nikoliv pouhé koexistence našich subjektů. Hlavním účelem a cílem setkání je proces: společná práce na precizaci vize našeho odborného panelu: systematického rozvoje čtenářské gramotnosti pro každé dítě a žáka v ČR. V další fázi setkání bude prostor pro diskuse o kvalitě práce ve třídě: jaký charakter mají vyučovací hodiny ve školách a co to znamená pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Tato část setkání proběhne v koordinaci s ČŠI.
Na akci zveme proto významné aktéry intervencí do kvality výuky: zástupce pracovních skupin MAP a učitele pilotních škol PPUČ, které jsou v MAP aktivní.

Program bude připraven v přímé spolupráci s vybranými MAP, národní sítí MAS a dalšími odborníky tak, aby byl pro pozvané skutečně užitečný, „na míru“. Přihlašování na minikonferenci je koordinováno s NS MAS a s dalšími lidmi, kteří MAP podporují organizačně a zejména obsahově. Počet účastníků je omezen, ale členy pracovních skupin pro gramotnosti MAP neodmítneme.

Za čtenářský panel,
Hana Košťálová, Štěpánka Klumparová, Miloš Šlapal, Petr Koubek

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference