Minikonference digitální gramotnosti

Termín konání
08.02.2021
9:30 - 16:30

Odkaz na stránku události:
https://gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni

Cílem minikonference je ukázat, že lze digitální technologie smysluplně využívat nejen jako didaktickou pomůcku, ale především k rozvoji digitální gramotnosti žáků napříč obory.

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti a informatického myšlení bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma digitální gramotnosti žáků napříč vzdělávacími obory se zaměřením na tvorbu digitálního obsahu.

V dopoledním bloku ukáží učitelé reálné, a ve výuce vyzkoušené aktivity a v odpoledním bloku proběhne diskuze k těmto aktivitám za přítomnosti jak prezentujících učitelů, tak odborníků z řad akademiků, didaktiků NPI a dalších zástupců odborné veřejnosti.

mapa není k dispozici

Typ akce: Konference