Mentorské kurzy – základní i pokročilý

Termín konání
01.03.2018
Celý den

Místo konání
Praha, Hradec Králové, Pardubice (-, -)

Odkaz na stránku události:
http://kvs.jobos.cz/mentoring/kurzymentoringu

Pro koho je mentorský kurz určen:
pro každého, kdo chce pracovat na svých komunikačních dovednostech tak, aby lidé v jeho okolí rostli a lépe využívali svého potenciálu, tj. např.:
• třídní učitele
• vedoucí učitele
• ředitele a zástupce škol
• metodiky
• výchovné poradce
• vedoucí předmětových komisí
• uvádějící učitele
• koordinátory ŠVP
• fakultní učitele
• vedoucí edukačních programů aj.

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum