Matematika v předškolním věku

Termín konání
09.04.2019 - 10.05.2019
Celý den

Místo konání
Montessori ČR (Rakovského, 3136/1, Praha 4)

Odkaz na stránku události:
http://www.montessoricr.cz/kurzy-a-seminare/seminare/matematika-v-p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADm-v%C4%9Bku-jaro-2019-detail

Pochopení, jak dětem matematiku zprostředkovat již v předškolním věku tak, aby pro ně byla konkrétní, srozumitelná a dětskou rukou i myslí uchopitelná. Praktické a konkrétní náměty na výrobu pomůcek do vaší školky či domova.
Pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT v systému DVPP). Na nákup lze využít prostředky získané z vypsaných šablon pro MŠ, konkrétně šablonu I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská a matematická pregramotnost). Dále pro rodiče a všechny se zájmem o děti.

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář