Letní škola pro učitele dějepisu Prostor ve výuce o minulosti

Termín konání
31.08.2017 - 01.09.2017
9:00 - 18:00

Místo konání
Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Odkaz na stránku události:
http://www.dejepis21.cz/letni-skola-1

Příloha:
stáhnout přílohu

Dvoudenní série seminářů a workshopů je otevřena učitelům a učitelkám všech aprobací. Tematicky je zaměřená na vyučující společenskovědních předmětů, především dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Letní školu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Centrem současného umění DOX pravidelně, tématem letošního ročníku jsou přístupy, jež do vzdělávání o minulosti zapojují prostor.

Minulost se rozprostírá v prostoru okolo nás. Letošní letní škola tentokrát prověří, jakým způsobem k dějinám v krajině přistupovat. Již delší dobu se prostřednictvím iniciativ a projektů prosazuje v českém školství tzv. místně zakotvené učení. Letní škola zhodnotí současnou situaci a načrtne další perspektivy, kudy by se mohla výuka založená na prostoru ubírat.

Letní škola nabídne:

Diskuze

V diskuzi se představí instituce a organizace, jež mají zkušenosti s výukou minulosti v prostoru města a v krajině. Hlavním tématem diskuze bude sdílení zkušeností s těmito formami výuky. Naši hosté budou otevřeni i navázání případné spolupráce na konkrétních projektech.

Workshopy

Budete se moci zúčastnit několika workshopů, při nichž si vyzkoušíte některé postupy při práci s veřejným prostorem. Workshopy sice budou probíhat v budově DOXu, jež je ale dostatečně inspirativní na to, abychom se v myšlenkách přenesli do různých míst, kde by výuka mohla probíhat. K tomu nám pomůže i práce s prameny a dalšími médii, jež je možné při mapování minulosti v prostoru využít.

Modelová procházka

Připravujeme jeden workshop i přímo v prostoru, kdy využijeme atraktivního okolí místa konání letní školy. Součástí krajiny Holešovic je kromě tržnice a přístavu i nádraží v Bubnech, kde se plánuje vybudovat nový památník obětem holocaustu.

Umělecký přístup k tématu

Prostředí DOXu letní školu tradičně obohatí o umělecký pohled na problematiku. Umělecké intervence jsou velmi důležitou součástí vzpomínání ve veřejném prostoru.

Večerní program

Na večer opět chystáme program, jež bude otevřený i širší veřejnosti a který bude reflektovat to, proč je dnes téma prostoru a životního prostředí tak aktuální a jakým způsobem v prostoru připomínáme naši minulost. Můžete se těšit na atraktivní hosty!

Kdo se zapojí?

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
Centrum současného umění DOX
Památky nás baví
Antikomplex
Paneláci.cz
Památník Šoa Bubny a další
Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace na http://www.dejepis21.cz/letni-skola-1

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář