Letní škola pro kariérové poradce aneb Pojďme si hrát … Přihlášky do 5. 7. a 5. 8.

Termín konání
26.07.2016 - 27.07.2016
0:00

Místo konání
Sluneční náměstí (Sluneční náměstí 2588/4, 158 00 Praha 5)

Odkaz na stránku události:
http://www.euroguidance.cz/cz/akce/letni-skola-pro-karierove-poradce.html

Česká asociace kariérového poradenství pořádá v prázdninových měsících na adrese Sluneční náměstí,2588/4, Praha 5, 158 00 zajímavé vzdělávací a diskusní setkání pro kariérového i výchovné poradce, lektory a kouče a další zájemce o kariérové poradenství
.
Na tomto setkání získáte ucelený přehled zajímavých a podnětných informací o klíčových procesech a aspektech práce úspěšného kariérového poradce, vyzkoušíte si některé nové metody a aktivity, které lze uplatňovat v kariérovém poradenství a budete mít možnost diskutovat nad problémy kariérového poradenství v praxi. Budete schopni kvalitněji zacílit své poradenské služby při práci s klientem a připravit jej lépe na vstup na trh práce a do firmy.

Setkání se uskuteční vždy 9:00 – 14:00 hod ve dnech
26. 7. – 28. 7. 2016
nebo
24. 8. – 26. 8. 2016

Obsah setkání:
 Kariérový poradce a jeho kompetence
 Cílové skupiny v kariérovém poradenstvím a odlišnosti přístupu a práce poradce
 Východiska práce kariérového poradce – ucelený přehled teoretických přístupů, metod a technik
 Poradenský proces – rozhovor a jiné aktivity
 Práce s klientem a jeho motivace
 Nejčastější chyby v práci kariérového poradce
 Personální management
 Nejnovější trendy a best practise

Cena
 Kč 4.850,- (včetně drobného občerstvení a studijních materiálů)
 Kč 3.550,- pro členy ČAKP a studenty

Registrace probíhá nejpozději do 5. 7. 2016 pro 1. termín a do 5. 8. 2016 pro 2. termín. Počet lidí ve skupině je omezen z důvodu interaktivní práce ve skupině. Přihlásit se lze na www.cakp.cz nebo e-mailem info@cakp.cz.

Těšíme se na Vás
Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)
PhDr. Jitka Jirsáková

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář