Letní škola JOB – mentoring – čtenářské dílny – individualizace výuky

Termín konání
17.08.2015 - 21.08.2015
Celý den

Místo konání
Orea Resort HOTEL DEVĚT SKAL (Sněžné - Milovy 11, Svratka)

Letní škola JOB

Můžete si vybrat zaměření:
A) MENTORSKÝ VÝCVIK – určený především pro vedoucí pracovníky ve školství (ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitele, popř. pro budoucí mentory)
B) ČTENÁŘSKÉ DÍLNY – určenou především pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (Lze hradit z finančních prostředků OPVK – výzvy č. 56 – šablony II.)
C) LETNÍ ŠKOLU „ŠITOU NA MÍRU“ – určenou jen pro účastníky projektu „Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory“, kteří si svůj program naplánují sami, a to v oblastech: individualizace výuky, konstruktivismus, formativní hodnocení.

Přihlášky a další informace: http://kvs.jobos.cz/

nahrávám mapu....

Typ akce: Workshop